Q

Modele społeczno-kulturowej adaptacji imigrantów

Adaptacja społeczno-kulturowa imigrantów to proces, w którym osoby migrujące dostosowują się do nowego środowiska społeczno-kulturowego. Istnieje kilka modeli społeczno-kulturowej adaptacji imigrantów, które pomagają zrozumieć różne etapy i aspekty tego procesu. Oto kilka popularnych modeli:

 1. Model akulturacyjny Johna Berry’ego:
  • Asymilacja: Pełne wchłonięcie się imigrantów w kulturę większościową, z utratą własnej kultury.
  • Separacja: Zachowanie własnej kultury i unikanie kontaktu z kulturą większościową.
  • Marginalizacja: Strata własnej kultury bez jednoczesnego zaakceptowania kultury większościowej.
  • Integracja: Zachowanie własnej kultury przy jednoczesnym nawiązywaniu relacji z kulturą większościową.
 2. Model wielokulturowości:
  • Zakłada istnienie różnych kultur równolegle, bez konieczności asymilacji.
  • Promuje szacunek dla różnorodności kulturowej i równości między kulturami.
 3. Model interkulturowości Miltona Bennetta:
  • Denial (Negacja): Brak świadomości różnic kulturowych.
  • Defense (Obrona): Reakcje obronne na różnice kulturowe, izolacja.
  • Minimization (Minimalizacja): Bagatelizowanie różnic, szukanie podobieństw.
  • Acceptance (Akceptacja): Akceptacja różnic kulturowych, szacunek dla innych kultur.
  • Adaptation (Adaptacja): Aktywna adaptacja i uczenie się od innych kultur.
 4. Model dysonansu kulturowego Arthura Kleinaman’a:
  • Faza kulturowego szoku: Początkowe doświadczanie trudności związanych z nową kulturą.
  • Faza dysonansu: Konflikty między wartościami kultury rodzinnej a kulturą przyjmującą.
  • Faza integracji: Akceptacja nowej kultury bez utraty własnej tożsamości.

Warto zauważyć, że każdy model ma swoje ograniczenia, a adaptacja imigrantów to proces indywidualny, zależny od wielu czynników, takich jak osobowość, wsparcie społeczne, oraz konkretna sytuacja migracyjna. Modele te służą jedynie jako narzędzia do lepszego zrozumienia i analizy tego złożonego procesu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *