Firma Apik nadaje pracę cudzoziemcom. Podpisanie umowy z pracownikiem w biurze.

Nielegalne zatrudnienie. Straszny sen migranta czy pracodawcy?

Praca w Polsce daje migrantom zarobkowym wiele możliwości. Pieniądze zarobione w ciągu kilku miesięcy w Polsce pozwalają utrzymywać rodziny przez długi czas. Na Facebooku jest wiele ofert pracy, które obiecują najlepsze warunki. Jednak zapoznając się z wakatem, wiele osób zwraca uwagę zwykle tylko na wynagrodzenie i zupełnie zapomina o innych warunkach pracy, przede wszystkim o legalności pracy.

 

Praca w Polsce bez odpowiednich dokumentów niesie poważne konsekwencje dla pracownika:

 • ukaranie grzywną;
 • deportacja z Polski;
 • zakaz wjazdu na terytorium Schengen na okres do 3 lat.

Nieprzestrzeganie prawa pracy w Polsce pociąga do odpowiedzialności nie tylko cudzoziemca, ale i pracodawcę. Za nieformalne stosunki pracy z obywatelem innego państwa pracodawca podlega karze grzywny do 30 000 zł. Jeżeli pracodawca zmusza cudzoziemca do wykonywania nielegalnej pracy, wprowadzając pracownika w błąd, to zostanie ukarany wyższą grzywną. Wielokrotne łamanie przepisów przez pracodawcę pociąga za sobą ogromne konsekwencje, w tym zakaz wydawania w przyszłości zezwoleń na pracę dla obywateli innych państw za pośrednictwem wojewody.

 

Kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce prowadzą dwie służby: Straż Graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy. Straż Graniczna ma prawo przeprowadzać kontrole firm i przedsiębiorstw prywatnych zatrudniających cudzoziemców. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza legalność umów między pracodawcami a pracownikami, zapewnienie warunków pracy i sposobów wywiązywania się z zobowiązań uzgodnionych umową.

 

Wykonywanie nielegalnej pracy w Polsce oznacza wykonywanie pracy przez cudzoziemca:

 • który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pracy w Polsce;
 • który nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę i jednocześnie nie jest z niego zwolniony na podstawie innych przepisów, 
 • który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w jego zezwoleniu na pracę czy zezwoleniu na pobyt czasowy
 • który wykonuje pracę bez umowy w formie pisemnej.

 

Praca w Polsce z firmą Apik to zawsze:

 • pewność legalnego zatrudnienia;
 • pełne wsparcie naszych klientów;
 • wyremontowane i nowoczesne mieszkania;
 • bezpłatna pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy oraz karty rezydenta UE;
 • pomoc w legalnym zaproszeniu rodziny do Polski;
 • rozliczenia podatkowe i zwroty podatku z polskiego urzędu skarbowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *