CV

Profesjonalne CV drogą do sukcesu w znalezieniu pracy

Rozmowa kwalifikacyjna

Nierzadko CV jest naszym pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą i dlatego należy postarać się, aby zrobiło ono odpowiednie wrażenie oraz przykuło uwagę czytającego. Jest to ważny dokument, ponieważ gdy zainteresujemy nim kogoś kto ma wpływ na dalszy etap rekrutacji, możemy otrzymać możliwość na zaprezentowanie się osobiste podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co tym samym będzie zwiększało nasze szanse na zatrudnienie.

 Co to jest CV ?

CV to skrót od łacińskiego wyrażenia „curriculum vitae”, co oznacza „przebieg życia”. Jest to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat naszej dotychczasowej pracy, wykształcenia, osiągnięć czy zainteresowań.

Dobrze napisane curriculum vitae ma swoją umowną konstrukcję. Krótko mówiąc chodzi o to, aby osoba, która czyta CV kandydata odnalazła najważniejsze informacje o poszukującym pracy. W dokumencie aplikacyjnym trzeba wyeksponować zarówno wykształcenie, doświadczenie zawodowe jak i umiejętności.

Struktura profesjonalnego CV

1. Nagłówek, czyli napis CV lub Curriculum vitae.

2. Dane osobowe, tutaj wpisujemy nasze imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy (nazwa adresu powinna być profesjonalna, żebyśmy wzbudzili nasze zaufanie). Chętni mogą wpisać datę urodzenia, ale nie jest ona wymagana. Tak samo nasze zdjęcie. Może być, ale nie musi. Jeśli zdecydujemy się na dodanie zdjęcia powinno ono być profesjonalne, a nie np. z wakacyjnego albumu.

3. Wykształcenie, czyli ukończone szkoły. Zasada jest taka, że należy je wpisać od najwcześniej do ostatniej, którą się ukończyło.

4. Doświadczenie zawodowe, w tym punkcie należy wpisać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy oraz stanowisko, na którym się pracowało. Przy stanowisku warto opisać w kilku słowach zakres obowiązków.

Jeżeli kandydat wcześniej nie pracował, można wpisać odbyte staże lub praktyki, jeżeli takie były.

5. Dodatkowa działalność, ten punkt nie jest obowiązkowy. Natomiast ci, którzy brali udział w konkursach, należeli do organizacji studenckich lub pracowali jako wolontariusze mogą śmiało pochwalić się swoimi osiągnięciami. Na pewno zrobią one dobre wrażenie na czytających i mogą wysoko zapunktować.

6. Dodatkowe umiejętności, w tym punkcie możemy pochwalić się znajomością języków obcych (koniecznie należy wpisać poziom), prawem jazdy (wpisać kategorię), znajomością obsługi komputera (wpisujemy jakie znamy programy). Pamiętajmy, że zawsze trzeba pisać prawdę, ponieważ podczas rozmowy rekrutacyjnej istnieją duże szanse, że nasze umiejętności zostaną zweryfikowane.

7. Zainteresowanie. W CV warto wspomnieć o naszych zainteresowaniach. Mają one znaczący wpływ na to jak spojrzy na nas potencjalny pracodawca.  I tak jak we wcześniejszych punktach tutaj również piszemy prawdę, ponieważ nasze zainteresowania mogą być tematem rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Klauzula w CV o przetwarzaniu danych osobowych jest wymogiem podczas procesów rekrutacji. Dodanie jej pozwala przetwarzać dane osobowe (podane w CV). Dzięki temu rekruterzy zgodnie z prawem mogą wykorzystać nasze dane osobowe zgłoszone w procesie rekrutacji. Jeśli kandydat do pracy złoży CV ale bez wymaganej klauzuli, nie otrzyma żadnej informacji zwrotnej w sprawie rekrutacji.

Po zmianach wprowadzonych przez Parlament Europejski klauzula zawierana w CV od 2018 roku brzmi następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).”

 

Na koniec warto odpowiedzieć na często zadawane pytanie, a mianowicie czy CV się podpisuje?

Zwyczajowo przyjęło się, że nie ma potrzeby podpisywania dokumentu. Wyjątkiem może być sytuacja kiedy pracodawca zawrze w ofercie pracy wymóg własnoręcznego podpisania CV lub gdy aplikujemy na stanowisko do administracji publicznej.

Pisząc dokument aplikacyjny należy pamiętać, aby zwrócić uwagę na błędy czcionkę i jej wielkość. CV powinno przyciągać wzrok, a jego czytanie nie może męczyć osoby, która je czyta. Jeżeli dobrze to zrobimy i zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, możemy rozwinąć wszystko to o czym napisaliśmy. A to będzie dużym krokiem do przodu w uzyskaniu wymarzonej pracy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *